نسخه آزمایشی

 

توزیع سود سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌پذیر به پایان رسید

ادمین ۱۶ تیر ۱۳۹۸ اسلایدشو 01

اقتصاد و بازار

توزیع سود سهام عدالت از محل عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت که در سال ۱۳۹۷ مصوب شده و توسط سازمان خصوصی‌سازی وصول شده برای مشمولان دارای شماره شبای بانکی در سامانه سهام عدالت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، با پرداخت مبلغ یک هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال به تعداد یک میلیون و ۷۵۶ هزار و ۹۳۷ نفر از مشمولان سهام عدالت مربوط به گروه کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان صندوق های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در دو بانک ملت و رفاه کارگران، توزیع سود سهام عدالت از محل عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در سال ۱۳۹۷ مصوب شده و توسط سازمان خصوصی سازی وصول شده برای مشمولین دارای شماره شبای بانکی در سامانه سهام عدالت به پایان رسید.

سود عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کلیه شرکت های سرمایه‌پذیر از جمله شرکت پتروشیمی خلیج فارس در مهرماه ۱۳۹۷ در مجموع به مبلغ ۴۷ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال قطعی شد که برای هر مشمول سهام عدالت با ارزش اولیه بر مبنای ۱۰ میلیون ریالی مبلغ یک میلیون و ۷۵۰ هزار ریال تخصیص یافت.

این در حالی است که مبلغ سود دریافتی هر مشمول متناسب با ارزش دارایی اولیه سهام عدالت آن فرد متغیر است و بخش زیادی از مشمولین کمتر از مبلغ ۱۰ میلیون ریال سهام با ارزش اولیه معادل این مبلغ دارند که در نتیجه متناسب با آن، سود آنان نیز کمتر از مبلغ ۱۷۵ هزار تومان است.

همچنین نگاهی به عملیات توزیع سود سهام عدالت با اولویت اقشار کم درآمد آغاز و متناسب با دریافت سود مصوب شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت در مجموع به ارزش کل ۴۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال و ۴۱ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۴۲ نفر به ترتیب زیر است:

- مبلغ ۸ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۵ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۳۴۸ نفر از گروه مددجویان تخفیف دار (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) که در تاریخ ۲۸ آبان ۹۷ واریز آن شروع شده است.

- مبلغ ۱۰ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۹۹۴ نفر از گروهروستائیان و عشایرکه در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

- مبلغ ۴ هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۵ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۹۵۷ نفر از گروهکارگران فصلی و ساختمانیکه در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

- مبلغ ۵هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۶میلیون و ۶۶۳ هزار و ۷۴۳ نفر از گروهسایر اقشارکه در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ واریز آن شروع شده است.

- مبلغ ۹هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال سود سهام عدالت مربوط به تعداد ۱۰ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۹۰۰ نفر از گروهکارکنان دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلحکه در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۸و اریز آن شروع شده است.

گفتنی است در حال حاضر تعداد بیش از چهار میلیون و هفتصد هزار نفر از مشمولین در قید حیات هنوز شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه نکرده اند که به محض ثبت شماره شبا، در سامانه سهام عدالت سود سهام عدالت آنان مربوط به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به صورت تجمیعی واریز خواهد شد.

به کلیه مشولینی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند توصیه می شود برای بهره مندی از این سود به طور حتم اقدام به مراجعه و ورود و درج شبا بانکی در سامانه یاد شده کنند.

پست های مرتبط

نظرات