نسخه آزمایشی

 

نابرابری درآمد کارگران همچنان در جهان فراگیر است

ادمین ۱۳ تیر ۱۳۹۸ بین الملل 01

اقتصاد و بازار

سازمان بین المللی کار اعلام کرد: حدود ۲۰ درصد از کارگران جهان که ۶۵۰ میلیون نفر را شامل می شود، در گروه کم درآمدترین کارگران به شمار می آید؛ این گروه کمتر از یک درصد از درآمد کل کارگران جهان را به خود اختصاص می دهند.

سازمان بین المللی کاردر گزارشی به شکاف گسترده بین درآمد کارگران در سراسر جهان پرداخت و افزود: حدود ۴۸.۹ درصد از کل حقوقی که به کارگران در سراسر جهان پرداخت می‌شود، به تنها ۱۰ درصد از آنها اختصاص می یابد.

آمار منتشر شده همچنین حاکی از این است که شکاف میان درآمدی کارگران جهان از سال ۲۰۰۴ تاکنون با کاهش روبرو شده است اما علت کاهش این شکاف، بهتر شدن اوضاع آنها در سطح ملی نیست، بلکه دلیل آن افزایش درآمد کارگران در کشورهای با اقتصاد نوظهور مانند چین و هند است.

بر اساس گزارش این سازمان، بالاترین افزایش درآمد در میان کارگران کشورهای پر درآمد مانند آلمان، اندونزی، ایتالیا، پاکستان، بریتانیا و آمریکا به وقوع پیوسته است.

بررسی سهم طبقه متوسط کشورها که حدود ۶۰ درصد میانی نیروی کار را به خود اختصاص می دهد در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ از رقم ۴۴.۸ درصد به ۴۳ درصد تنزل یافته است.

از سوی دیگر میزان سهم درآمد ۲۰ درصد جمعیت کارگران در کشورهای با درآمد بالا در مدت زمان مذکور، از ۵۱.۳ درصد به ۵۳.۵ درصد افزایش یافته است.

پست های مرتبط

نظرات