نسخه آزمایشی

 

واردات بذر بیشتر محصولات کشاورزی نیمایی شد

ادمین ۰۴ تیر ۱۳۹۸ واردات 01

اقتصاد و بازار

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بذر مصرفی بیشتر محصولات کشاورزی از گروه یک کالایی به گروه دو کالایی تغییر یافت و واردکنندگان از این بعد آن را با ارز نیمایی می‌توانند وارد کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس ارز مصرفی بیشتر گیاهان در گذشته از خارج از کشور تامین می‌شد از نرخ 4200 تومانی به نیمایی تغییر کرد.

وی گفت: یکی دیگر از طرح‌هایی که در جلسه سازگاری با کم‌آبی مطرح شد و قرار است از سال جاری اجرا شود طرح ایجاد سایه‌بان‌ها در زمین‌های کشاورزی است. این سایه بان‌ها می‌توانند تا 30 درصد از مصرف آب را کاهش دهند و از سوختگی گیاهان جلوگیری به عمل آورند.

پست های مرتبط

نظرات