نسخه آزمایشی

 

بازدهی پایین بورس نسبت به بازار ارز و مسکن

ادمین ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ بورس 01
اشتراک گذاری :

اقتصاد و بازار

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازدهی پایین بازار سرمایه نسبت به بازار ارز و مسکن گفت: اگر اعتقاد داشته باشیم که بازدهی دارایی ها باید در بلندمدت به یکدیگر گرایش پیدا کنند، بازار سرمایه اکنون باید رشد بیشتری را نسبت به دیگر بازارهای رقیب کسب کند.

علی صادقین به دلیل اقبال سهام خودرویی ها در بورس اشاره و بیان کرد: نخستین عامل ناشی از کاهش ریسک سیستماتیک بود، همچنین بسیاری از شرکت های گروه خودرو به دلیل مشمول شدن ماده ۱۴۱ و افزایش سرمایه از جذابیت برای سرمایه گذاران برخوردار شد.

این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار بر رشد سهام خودرویی ها تاکید کرد و افزود: نرخ سهام این صنایع در کف قیمتی قرار داشت و در مقایسه با دیگر گروه ها از معاملات عقب بودند اما ورود نقدینگی به بازار سرمایه بر روند گروه خودرویی ها تاثیرگذار بود و باعث رشد آنها شد.

وی گفت: ادامه رشد گروه خودرویی ها در بازار وابسته به اخبار روزهای آینده به ویژه در زمینه مذاکرات و دیگر اخبار مثبت سیاسی است.

صادقین اظهار داشت: گروه خودرو به شدت وابسته به مسایل سیاسی و اقتصادی موجود در کشور است و باید تمهیداتی برای گروه خودرویی ها در زمینه افت قیمت ارز در نظر گرفته شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وضع موجود دیگر گروه های موجود در بازار سرمایه از پتانسیل بالاتری برای رشد نسبت به گروه خودرویی ها برخوردار و مستعد پذیرش نقدینگی بیشتر هستند.

پست های مرتبط

نظرات