نسخه آزمایشی

 

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت معرفی شد

ادمین ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ رویداد 01
اشتراک گذاری :

اقتصاد و بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی «سیدرضا مفیدی» را به پیشنهاد معاون امور صنایع خود به عنوان مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه این وزارتخانه منصوب کرد.

«رضا رحمانی» در این حکم آورده است: مقتضی است براساس وظایف و تکالیف ابلاغی، نسبت به برنامه ریزی و طراحی شیوه های روزآمد، بهره گیری از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی و سازماندهی امکانات و ظرفیت های موجود، در راستای تحقق اهداف سازمانی اقدام کنید.

اتخاذ راهکارهای مناسب و استفاده حداکثری از توان تولید داخلی کشور و ظرفیت های موجود با برنامه ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا به منظور اثرگذاری در تحقق اهداف، افزایش توان رقابت پذیری، افزایش بهره وری، کاهش شدت مصرف انرژی و بهبود شاخص های زیست محیطی، از جمله تاکیدات رحمانی در این حکم بود.

پست های مرتبط

نظرات